Rozmiar tekstu

Funkcjonowanie przy COVID-19

OGÓLNE ZASADY FUNKCJONOWANIA GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W GRABOWCU W TRAKCIE EPIDEMII COVID-19 OD DNIA 08.06.2020 ROKU

W związku z wdrażaniem kolejnych etapów znoszenia ograniczeń związanych z koronawirusem SARS-CoV-2 informujemy o stopniowym ograniczonym przywracaniu działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Grabowcu. Decyzja dotycząca funkcjonowania i szczegółowych zasad organizacji pracy instytucji w obecnym reżimie sanitarnym została podjęta w porozumieniu z organizatorem zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22.05.2020 r. dotyczącymi funkcjonowania domów, centrów i ośrodków kultury w trakcie epidemii COVID-19 w Polsce.

Cel wdrażania procedur:

 • Kompleksowe, profilaktyczne działanie przeciwepidemiczne dostosowane do aktualnej sytuacji epidemiologicznej oraz regulacji i wytycznych rządowych.
 • Minimalizowanie ryzyka rozprzestrzenia się koronawirusa w związku z działalnością GOK w Grabowcu.
 • Zapewnienia bezpieczeństwa pracowników GOK w Grabowcu oraz odbiorców.

Obowiązujące zasady w Gminnym Ośrodku Kultury w Grabowcu od dnia 08.06.2020 r.

 • Zachowanie dystansu społecznego.
 • Obowiązkowa dezynfekcja rąk dla wchodzących i opuszczających obiekt.
 • Obowiązkowa dezynfekcja urządzeń po każdym użyciu mających bezpośredni kontakt z osobami, które go użytkują.
 • Weryfikacja uczestników zajęć: warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest wyrażenie zgody na poddanie się mierzeniu temperatury ciała uczestnika zajęć przed wejściem na zajęcia zgodnie z poniższymi zasadami:
  - wyrażenie zgody jest dobrowolne, ale jest warunkiem niezbędnym do dopuszczenia do zajęć,
  - zgoda jest wyrażana przez poddanie się czynności mierzenia temperatury,
  - dopuszczane do zajęć są wyłącznie osoby mające temperaturę poniżej 37 stopni Celsjusza,
  - mierzenie temperatury dokonuje prowadzący zajęcia lub upoważniony w tym zakresie pracownik GOK w Grabowcu,
  - mierzenie temperatury dokonuje się termometrem bezdotykowym,
  - mierzenie temperatury przeprowadzane jest w stosunku do wszystkich uczestników zajęć, wyniki mierzenia nigdzie nie są notowane, rejestrowane ani zapisywane (ani w formie tradycyjnej, papierowej ani elektronicznej),
  - informacja, że osoba ma podwyższoną temperaturę przekazywana jest w sposób jak najbardziej dyskretny bezpośrednio i tylko tej osobie,
  - osoba mająca temperaturę powyżej 37 stopni Celsjusza nie może uczestniczyć w zajęciach,
  - w każdym przypadku występowania objawów mogących wskazywać na zakażenie wirusem COVID-19 (złe samopoczucie, gorączka, kaszel, duszności), uczestnik zajęć powinien zrezygnować z udziału w zajęciach i koniecznie zgłosić się telefonicznie do stacji sanitarno-epidemiologicznej.
 • Zachowanie co najmniej 15 min. przerw między zajęciami.
 • Wietrzenie grawitacyjne sali po każdorazowych zajęciach.
 • Ograniczona liczba osób:
  - zajęcia indywidualne (prowadzący – uczestnik) z zakresu edukacji artystycznej w pomieszczeniu, z zachowaniem odległości co najmniej 2m i poddaniem dezynfekcji wszystkich przedmiotów mających bezpośredni kontakt z osobami, które je użytkują;
  - zajęcia grupowe – sale widowiskowe (max. 12 osób + 1 osoba prowadząca) chóry, zespoły, orkiestry, zajęcia możliwe tylko z podziałem na grupy, sekcje.
  - zajęcia grupowe z zakresu zajęć ruchowych na otwartych przestrzeniach, z zachowaniem odległości co najmniej 2m marszobieg z elementami gimnastyki, nordic walking, aerobik.
 • Ograniczenie do minimum spotkań i narad wewnętrznych: spotkania powinny być przeprowadzone przy otwartych oknach, z zachowaniem odległości pomiędzy osobami (minimum 1,5 m); preferowany wcześniejszy kontakt telefoniczny lub mailowy z administracją GOK-u w celu ustalenia terminu spotkania.
 • Rodzice i opiekunowie przyprowadzający dziecko na zajęcia nie mają wstępu na salę zajęć.
 • Rodzice i opiekunowie zachowują zasady dystansu społecznego i izolacji pomiędzy sobą.
  Osoby uczestniczące w zajęciach zobowiązane są do bezwzględnego opuszczenia obiektu po zakończonych zajęciach.

 

Wyświetleń: 1160

ADRES:

Gminny Ośrodek Kultury w Grabowcu
Rynek 6
22-425 Grabowiec

tel: 84 651 22 38
NIP: 919 000 56 07

E-mail:

 

GODZINY PRACY:

poniedziałek: 8:00 - 16:00
wtorek: 8:00 - 16:00
środa: 8:00 - 16:00
czwartek: 8:00 - 16:00
piątek: 8:00 - 16:00
niedziela (pierwsza i trzecia) : 14:00 - 17:00
Izba Pamięci (w dni ustawowo wolne od pracy)

*Studio nagrań dostępne jest w pozostałym czasie po wcześniejszej konsultacji.

*wynajem sali widowiskowej jest możliwy w pozostałym czasie po wcześniejszej konsultacji.

BIP

Materiały umieszczone na stronie posiadają prawa autorskie.
Kopiowanie bez zgody właściciela jest zabronione.

Autorami zdjęć z lotu ptaka są:
Kamil Pietnowski,
Tomasz Pedowski.