Rozmiar tekstu

O IZBIE

Izba Pamięci w Grabowcu powstała w 1967 roku z inicjatywy Wacława Jaroszyńskiego i grupy mieszkańców. Dzięki staraniom założycieli Izby udało się zgromadzić wiele cennych eksponatów, pamiątek, dokumentów i fotografii. Zbiory te miały ukazywać bogata historię naszej miejscowości.

Początkowo na Izbę Pamiątek przeznaczono salę w budynku szkolnym przy ul. Kościelnej. Z roku na rok eksponatów przybywało, w związku z tym lokalizacja Izby kilkakrotnie zmieniała swoją siedzibę, zajmując większe pomieszczenia. Długi czas mieściła się w budynku przy ul. Koziej.

Od początku funkcjonowania Izby jej pracami kierowali, Pani Celina Kołtun i Pan Waldemar Greniuk – nauczyciele historii tutejszych Szkół.

Od kilkunastu lat Izba ma swoją siedzibę przy ul. Wojsławskiej w budynku po byłej Księgarni.

 


W 2020 roku w ramach gminnych i unijnych środków przeprowadzono gruntowny remont budynku. Dzięki przychylności władz gminy zakupiono nowe wyposażenie do Izby (gabloty, regały, witryny), w których umieszczono dziesiątki eksponatów i dokumentów.

Zgromadzona ekspozycja obejmuje zbiory związane z historią Grabowca i okolic od czasów najdawniejszych, aż po współczesność.

W centralnej części Izby znajduje się gablota z informacjami na temat wielowiekowej historii Grabowca. Tuż obok wyeksponowano pokaźny zbiór publikacji i wydawnictw dotyczących naszej Małej Ojczyzny.

W szklanych gablotach możemy podziwiać zbiory numizmatyczne zawierające dziesiątki monet i banknotów polskich, rosyjskich, niemieckich, austriackich.

W dziale archeologicznym zobaczymy narzędzia, broń z epoki kamienia i brązu, jakimi posługiwali się nasi przodkowie.


Misją Izby jest budowanie i wzmacnianie tożsamości i patriotyzmu lokalnego, dlatego w bogatym w eksponaty i materiały informacyjne dziale historycznym możemy oglądać eksponaty, dokumenty i fotografie mówiące o życiu mieszkańców naszej gminy w okresie II wojny światowej.

Barwny dział etnograficzny ukazuje dawne narzędzia rolnicze i sprzęty gospodarstwa domowego. Możemy w tej części Izby podziwiać rękodzieło lokalnych twórców ludowych.

Całość ekspozycji uzupełniają informacje, materiały i pamiątki o lokalnych postaciach wpisanych w dzieje Grabowca i okolicznych miejscowości: Władysława Czachórskiego- malarza, Reginę Boczkowską- Zasłużony dla Gminy Grabowiec, Wacława Jaroszyńskiego- Honorowego Obywatela Gminy Grabowiec, Michała Matrasa- nauczyciel Szkoły w Tuczępach, zamordowany w Katyniu, Partyzantach Wolnej Rzeczypospolitej Grabowieckiej i Antoniego Wójcika- żołnierza walczącego pod Monte Cassino, Dzieci Zamojszczyzny. Izba Pamięci jest żywą lekcją historii.

Każda władza i lokalna społeczność powinna dbać o swoje dziedzictwo kulturowe i mieć miejsce, gdzie gromadzone udostępniane są najcenniejsze przedmioty i informacje o lokalnej historii.

Podstawowym celem działalności naszej Izby Pamięci jest kultywowanie i pielęgnowanie wielowiekowej historii oraz pełnienie funkcji oświatowo-kulturalnej przygotowanej z myślą o młodzieży szkolnej, mieszkańcach, turystach i gościach odwiedzających Grabowiec.


Wyświetleń: 1482

ADRES:

Gminny Ośrodek Kultury w Grabowcu
Rynek 6
22-425 Grabowiec

tel: 84 651 22 38
NIP: 919 000 56 07

E-mail:

 

GODZINY PRACY:

poniedziałek: 8:00 - 16:00
wtorek: 8:00 - 16:00
środa: 8:00 - 16:00
czwartek: 8:00 - 16:00
piątek: 8:00 - 16:00
niedziela (pierwsza i trzecia) : 14:00 - 17:00
Izba Pamięci (w dni ustawowo wolne od pracy)

*Studio nagrań dostępne jest w pozostałym czasie po wcześniejszej konsultacji.

*wynajem sali widowiskowej jest możliwy w pozostałym czasie po wcześniejszej konsultacji.

BIP

Materiały umieszczone na stronie posiadają prawa autorskie.
Kopiowanie bez zgody właściciela jest zabronione.

Autorami zdjęć z lotu ptaka są:
Kamil Pietnowski,
Tomasz Pedowski.