Rozmiar tekstu

Wytyczne

7.12.2021

INFORMACJA WOJEWODY LUBELSKIEGO z dnia 7 grudnia 2021 r.

Na podstawie art. 46 ust. 6 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2021 r. poz. 2069, z późn. zm.) informuję, że z dniem 30 listopada 2021 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 listopada 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 2177) wskazujące ograniczenia, obowiązki i nakazy w związku ze stanem epidemii wywołanym zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. W wyżej wymienionym rozporządzeniu ustalono m.in.:

do dnia 17 grudnia 2021 r. zmniejszono limity osób mogących przebywać w pomieszczeniach lub korzystających z usług typu:

  • w siłowniach, klubach i centrach fitness – 1 osoba na 15m2 ,
  • w wydarzeniach sportowych, rozrywkowych i rekreacyjnych prowadzonych na otwartym powietrzu – możliwość udziału w wydarzeniu nie więcej niż 250 osób,
  • w zgromadzeniach – maksymalna liczb osób biorących udział – 100 osób,

PEŁNA INFORMACJA PDF


1.12.2021

Kultura i rozrywka
 
Na świeżym powietrzu:
Funkcjonują w ścisłym reżimie sanitarnym – maks. 75 proc. obłożenia. Zachowanie odległości 1,5 m pomiędzy widzami lub słuchaczami. W wydarzeniu może wziąć udział nie więcej niż 250 osób.

Uwaga! Od 1 grudnia zmiana obowiązującego limitu - maks. 50 proc. obłożenia.

Limit nie dotyczy osób w pełni zaszczepionych przeciw COVID-19.

W pomieszczeniach:
Funkcjonują w ścisłym reżimie sanitarnym – maks. 75 proc. obłożenia. Zachowanie odległości 1,5 m pomiędzy widzami lub słuchaczami. Zapewnienie, aby w pomieszczeniu przebywała jednocześnie nie więcej niż 1 osoba na 10 m2 jego powierzchni. Konieczne jest zakrywanie ust i nosa

Uwaga! Od 1 grudnia zmiana - maks. 50 proc. obłożenia. Jednocześnie limit - 1 os. na 15 m2.

Domy i ośrodki kultury
Prowadzenie działalności przez domy i ośrodki kultury oraz świetlice jest dopuszczalne na otwartym powietrzu oraz w pomieszczeniach, pod warunkiem udziału nie więcej niż 75 proc. uczestników. Zapewnienie, aby uczestnicy realizowali nakaz zakrywania ust i nosa.

Uwaga! Od 1 grudnia zmiana obowiązującego limitu - maks. 50 proc. uczestników.

Koncerty 
Wznowiono działalność koncertową w pomieszczeniach zamkniętych pod następującymi warunkami:

  • udostępnienia widzom lub słuchaczom nie więcej 75 proc. liczby miejsc,
  • zachowania odległości 1,5 m pomiędzy widzami lub słuchaczami w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni oraz zapewnienia aby w pomieszczeniu przebywała jednocześnie nie więcej niż 1 osoba na 10 metrów kwadratowych,
  • zapewnienia, aby widzowie lub słuchacze realizowali nakaz zakrywania ust i nosa.

Uwaga! Od 1 grudnia zmiana obowiązującego limitu - maks. 50 proc. liczby miejsc. Jednocześnie nie więcej niż 1 osoba na 15 metrów kwadratowych.

Koncerty i widowiska mogą być organizowane w plenerze pod następującymi warunkami:

  • udostępnienia widzom lub słuchaczom nie więcej 75 proc.  liczby miejsc,
  • zachowania odległości 1,5 m pomiędzy widzami lub słuchaczami w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni oraz udziału w wydarzeniu nie więcej niż 250 osób. Do limitu 250 osób nie będą wliczane osoby zaszczepione przeciw Covid-19,
  • zapewnienia, aby widzowie lub słuchacze realizowali nakaz zakrywania ust i nosa.

Uwaga! Od 1 grudnia zmiana obowiązującego limitu - maks. 50 proc. liczby miejsc.

 

 

Wyświetleń: 1517

ADRES:

Gminny Ośrodek Kultury w Grabowcu
Rynek 6
22-425 Grabowiec

tel: 84 651 22 38
NIP: 919 000 56 07

E-mail:

 

GODZINY PRACY:

poniedziałek: 8:00 - 16:00
wtorek: 8:00 - 16:00
środa: 8:00 - 16:00
czwartek: 8:00 - 16:00
piątek: 8:00 - 16:00
niedziela (pierwsza i trzecia) : 14:00 - 17:00
Izba Pamięci (w dni ustawowo wolne od pracy)

*Studio nagrań dostępne jest w pozostałym czasie po wcześniejszej konsultacji.

*wynajem sali widowiskowej jest możliwy w pozostałym czasie po wcześniejszej konsultacji.

BIP

Materiały umieszczone na stronie posiadają prawa autorskie.
Kopiowanie bez zgody właściciela jest zabronione.

Autorami zdjęć z lotu ptaka są:
Kamil Pietnowski,
Tomasz Pedowski.