Rozmiar tekstu

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Wstęp deklaracji

Gminny Ośrodek Kultury zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony podmiotowej BIP zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony podmiotowej GOK https://gokgrabowiec.pl

Dane teleadresowe jednostki:

Gminny Ośrodek Kultury w Grabowcu
22-245 Grabowiec ul. Rynek 6
tel/fax 84 651 22 38
e-mail: kontakt@gokgrabowiec.pl

Status pod względem zgodności z ustawą:

Strona internetowa gokgrabowiec.pl jest zgodna z wymaganiami standardu WCAG 2.1. (poziom AA)

Wygląd strony

  • serwis posiada wygodną nawigację ułatwiającą przeglądanie treści poprzez osoby niedowidzące
  • serwis posiada wyszukiwarkę
  • serwis posiada możliwość powiększenia wielkości liter do 200% za pomocą przycisku na stronie
  • serwis posiada możliwość wyłączenia animacji "slider" za pomocą przycisku na stronie
  • linki są prawidłowo wdrożone w całym serwisie
  • wszelkie informacje zawarte w serwisie są redagowane w sposób zrozumiały i czytelny

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Dane kontaktowe

W przypadku utrudnień w dostępności strony internetowej prosimy o kontakt z Gminnym Ośrodkiem Kultury pod numerem telefonu +48 84 651 2 238 lub adres e-mail: kontakt@gokgrabowiec.pl Tą samą drogą można złożyć wniosek o udostępnienie informacji niedostępnej oraz skargę na niewystarczające zapewnienie dostępności.

Procedura wnioskowo-skargowa

Zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz.848 ze zm.) każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego. Może także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Siedziba Gminnego Ośrodka Kultury znajduje się przy ul. Rynek 6 w Grabowcu. Budynek posiada bariery architektoniczne (brak podjazdu dla jednej kondygnacji oraz brak windy, sanitariaty nieprzystosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych).

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Przed budynkiem nie wyznaczono jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami, pracownik ośrodka schodzi do klienta po zawiadomieniu przez osobę wnioskującą.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny dokonanej przez pracowników Gminnego Ośrodka Kultury w Grabowcu dnia 29.09.2021 r.


aktualizacja: 2024.03.27

Wyświetleń: 1494

ADRES:

Gminny Ośrodek Kultury w Grabowcu
Rynek 6
22-425 Grabowiec

tel: 84 651 22 38
NIP: 919 000 56 07

E-mail:

 

GODZINY PRACY:

poniedziałek: 8:00 - 16:00
wtorek: 8:00 - 16:00
środa: 8:00 - 16:00
czwartek: 8:00 - 16:00
piątek: 8:00 - 16:00
niedziela (pierwsza i trzecia) : 14:00 - 17:00
Izba Pamięci (w dni ustawowo wolne od pracy)

*Studio nagrań dostępne jest w pozostałym czasie po wcześniejszej konsultacji.

*wynajem sali widowiskowej jest możliwy w pozostałym czasie po wcześniejszej konsultacji.

BIP

Materiały umieszczone na stronie posiadają prawa autorskie.
Kopiowanie bez zgody właściciela jest zabronione.

Autorami zdjęć z lotu ptaka są:
Kamil Pietnowski,
Tomasz Pedowski.