Rozmiar tekstu

Regulamin wyjazdów

Regulamin organizacji wyjazdów i wiecieczek organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury w Grabowcu od 8 czerwca 2020.

Uprzejmie informujemy, że podczas wycieczek uprasza się o stosowanie do zasad bezpieczeństwa rekomendowanych przez Główny Inspektorat Sanitarny oraz Ministerstwo Zdrowia, to znaczy:

 • regularne mycie lub dezynfekowanie rąk
 • zachowanie dystansu społecznego
 • w przypadku braku możliwości zachowania dystansu społecznego np. w trakcie jazdy autokarem prosimy o poruszanie się maseczce ochronnej / przyłbicy ochronnej lub o zasłanianie ust i nosa
 • na pokład autokaru zabieramy tylko najpotrzebniejsze rzeczy (pozostałe umieszczamy w bagażniku) oraz w trakcie jazdy prosimy o niespożywanie posiłków, nie zmienianie zajętego miejsca oraz nie poruszanie się po autokarze
 • zachowanie szczególnej ostrożności i w przypadku wystąpienia objawów tj. wysoka temperatura (powyżej 38 st. C), kaszel, duszności, w przypadku kontaktu z osobą posiadającą powyższe objawy lub będącą w trakcie kwarantanny prosimy o rozważenie konsultacji lekarskiej, w przypadku braku takiej możliwości prosimy zaprzestanie uczestnictwa w wycieczce
 • unikanie bezpośredniego kontaktu z osobami spoza wycieczki

Uczestnicy wycieczki są zobowiązani do:

 • zachowywania się w sposób zdyscyplinowany i kulturalny,
 • stosowania się do poleceń, zakazów i nakazów wydawanych przez kierownika wycieczki, opiekunów lub przewodników,
 • kulturalnego odnoszenia się do opiekunów i innych osób.

Uczestnicy wycieczki:

 • mają udostępnione przez kierownika wycieczki płyny do dezynfekcji oraz maseczki jednorazowe,
 • przestrzegają przepisów ruchu drogowego i zachowują ostrożność na ulicach i w innych miejscach, w których może grozić jakiekolwiek niebezpieczeństwo,
 • nie oddalają się od grupy bez wyraźnego zezwolenia opiekuna,
 • bezwzględnie przestrzegają zakazu picia alkoholu, palenia papierosów, zażywania środków odurzających,
 • nie śmiecą, nie niszczą zieleni, nie płoszą zwierząt,
 • dbają o czystość, ład i porządek w miejscach, w których przebywają.

Przed wycieczką jej uczestnicy potwierdzają znajomość regulaminu podpisem na liście obecności.

Wyświetleń: 1185

ADRES:

Gminny Ośrodek Kultury w Grabowcu
Rynek 6
22-425 Grabowiec

tel: 84 651 22 38
NIP: 919 000 56 07

E-mail:

 

GODZINY PRACY:

poniedziałek: 8:00 - 16:00
wtorek: 8:00 - 16:00
środa: 8:00 - 16:00
czwartek: 8:00 - 16:00
piątek: 8:00 - 16:00
niedziela (pierwsza i trzecia) : 14:00 - 17:00
Izba Pamięci (w dni ustawowo wolne od pracy)

*Studio nagrań dostępne jest w pozostałym czasie po wcześniejszej konsultacji.

*wynajem sali widowiskowej jest możliwy w pozostałym czasie po wcześniejszej konsultacji.

BIP

Materiały umieszczone na stronie posiadają prawa autorskie.
Kopiowanie bez zgody właściciela jest zabronione.

Autorami zdjęć z lotu ptaka są:
Kamil Pietnowski,
Tomasz Pedowski.