Rozmiar tekstu

"GORSET I DYNAMIT" - WYSTAWA ONLINE

„Gorset i dynamit” to wystawa Biura „Niepodległa” prezentująca sylwetki żon mężów stanu, których osiągnięcia często pozostają w cieniu dokonań ich współmałżonków. Powstała z okazji ustanowionego przez Sejm RP roku Aleksandry Piłsudskiej 2023.

Historia II Rzeczypospolitej łączy historie ludzi, którzy walczyli o wolność ojczyzny i świadomie pracowali na rzecz jej odbudowy na różnych frontach – nie tylko tych wojskowych, ale też wyzwań codzienności, pracy czy zmian społecznych. W procesy te aktywnie włączali się zarówno Polacy, jak i Polki. One realizowały swoje cele dzięki determinacji, uporowi i często wbrew opinii bliskich i społeczeństwa. Były uważnymi obserwatorkami otoczenia i zjawisk w nim zachodzących. Aleksandra Piłsudska, Maria Bartel, Elżbieta Korfanty, Cezaria Jędrzejewicz, Helena Paderewska, Zofia Moraczewska i Michalina Mościcka miały wyjątkową perspektywę, jako żony mężów stanu, prezydentów i premierów II RP.

W młodości przemycały broń, zakładały organizacje kobiece, walczyły o niepodległość Polski i przemierzały Europę, żeby zdobyć wykształcenie. Po wyjściu za mąż nie zwolniły tempa. Wraz z tysiącami koleżanek i działaczek odbudowywały ojczyznę, do czego niezbędne było ujednolicenie i zrekonstruowanie niemal każdej dziedziny życia w obszarze nowych granic II RP. Panujące niepokoje społeczne i wojna toczącą się nadal na części ziem polskich nie ułatwiały zadania z którym się mierzyły, ale one potrafiły sprytnie wykorzystać posiadane zasoby i pozycję dla osiągnięcia wyznaczonych celów. 

„Gorset i dynamit” – 7 rozdziałów, 7 dam międzywojennej Polski
Na wystawie „Gorset i dynamit” każda z dam II RP reprezentuje jedną z kwestii kluczowych dla budowania silnego państwa. Każdy z siedmiu rozdziałów wystawy przedstawia wybrany problem kontekstowy, sylwetkę jednej z Dam Niepodległości oraz krótki biogram jej męża z pełnioną przez niego funkcją:

  1. Wolność – Aleksandra Piłsudska (1882-1963)
  2. Niepodległość – Maria Bartel (1881-1969)
  3. Tożsamość – Elżbieta Korfanty (1882-1966)
  4. Edukacja – Cezaria Baudouin de Courtenay-Ehrenkreutz-Jędrzejewiczowa (1885-1967)
  5. Odpowiedzialność – Helena Paderewska (1858-1934)
  6. Zaangażowanie polityczne – Zofia Moraczewska (1873-1958)
  7. Prawa kobiet – Michalina Mościcka (1871-1932)

WYSTAWA:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wyświetleń: 460

ADRES:

Gminny Ośrodek Kultury w Grabowcu
Rynek 6
22-425 Grabowiec

tel: 84 651 22 38
NIP: 919 000 56 07

E-mail:

 

GODZINY PRACY:

poniedziałek: 8:00 - 16:00
wtorek: 8:00 - 16:00
środa: 8:00 - 16:00
czwartek: 8:00 - 16:00
piątek: 8:00 - 16:00
niedziela (pierwsza i trzecia) : 14:00 - 17:00
Izba Pamięci (w dni ustawowo wolne od pracy)

*Studio nagrań dostępne jest w pozostałym czasie po wcześniejszej konsultacji.

*wynajem sali widowiskowej jest możliwy w pozostałym czasie po wcześniejszej konsultacji.

BIP

Materiały umieszczone na stronie posiadają prawa autorskie.
Kopiowanie bez zgody właściciela jest zabronione.

Autorami zdjęć z lotu ptaka są:
Kamil Pietnowski,
Tomasz Pedowski.