Izba Pamięci w Grabowcu zaprasza do obejrzenia wystawy poświęconej 70. rocznicy powstania LO w Grabowcu. Na wystawie możemy zobaczyć zdjęcia, kroniki oraz księgi pamiątkowe pokazujące życie szkoły od lat pięćdziesiątych XX wieku do czasów obecnych.


1951 –2011 Monografia Liceum Ogólnokształcącego w Grabowcu

Agnieszka Juniewicz ,Anna Kwiatkowska-Stankiewicz, Waldemar Orzechowski, Jarosław Pieczykolan
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. 8 BYDGOSKIEGO PUŁKU PIECHOTY W GRABOWCU

Wkrótce po zakończeniu II wojny światowej, zrodziła się wśród niektórych, światlejszych mieszkańców Grabowca myśl utworzenia szkoły średniej, powstał społeczny Komitet Szkolnictwa z Janem Pawelcem, Józefem Otrockim i Stanisławem Czechowskim na czele. Zachowały się materiały świadczące o tym, że już w 1946 roku podjęto starania na rzecz utworzenia szkoły i poszukiwano kandydata na jej organizatora i dyrektora.

Ostatecznie Liceum Ogólnokształcące w Grabowcu powstało dopiero w 1951 roku, a 24 lutego 1950 roku został powołany Komitet Rozbudowy Szkoły w składzie:Przewodniczący Wójt Gminy Grabowiec Teodor Steć,Skarbnik ,przewodniczący Gromadzkiej Rady Narodowej Jan Kontek. Członkowie prezes Gminnej Spółdzielni Piotr Korkosz, sekretarz KP PZPR Paweł Chudoba,

komendant Ochotniczej Straży Pożarnej Zygmunt Kabaczyński oraz przedstawiciele Komitetu Rodzicielskiego: Leokadia Romska Stanisław Czechowski, a także Zygmunt Mączka sołtys osady. Na siedzibę liceum wybrano budynek siedmioklasowej szkoły powszechnej, wzniesiony przed wybuchem II wojny światowej. Celem przystosowania go dla potrzeb liceum, z inicjatywy nauczyciela matematyki i pierwszego dyrektora Stanisława Rybickiego oraz przy poparciu miejscowej społeczności, budynek rozbudowano i zmodernizowano. W początkowym okresie pracy szkoły patronat nad procesem nauczania sprawował Franciszek Wojnar wizytator okręgu szkolnego. W 1955 roku w Grabowcu odbyła się pierwsza matura, szkołę opuściło wówczas 19 absolwentów. W roku 1957 z inicjatywy komitetu rodzicielskiego podjęto uchwałę o budowie domu nauczyciela. Konieczność wybudowania mieszkań dla nauczycieli związana była z trudnościami w znalezieniu mieszkania. Budowa była finansowana przez społeczeństwo, materiał budowlany pozyskano z rozbiórki, a prace przy doprowadzeniu budynku do stanu surowego wykonano w czynie społecznym. Prace wykończeniowe wymagały dużych nakładów finansowych, z powodu braku funduszy dyrekcja szkoły zwróciła się o pomoc do Komitetu Odbudowy Stolicy, który zaproponował zmianę przeznaczenia gmachu na internat z możliwością zagospodarowania części pomieszczeń na mieszkania dla nauczycieli. Prace wykończeniowe trwały w latach 1964 –1966, po ich zakończeniu internat żeński oddano do użytku. Pierwszym kierownikiem internatu został Kazimierz Mołczan. Pierwotnie liceum stanowiło wraz ze szkołą podstawową jedenastoklasową placówkę pod nazwą Szkoła Ogólnokształcąca Stopnia Podstawowego i Licealnego w Grabowcu. W 1967 roku, w wyniku reformy oświaty i wprowadzenia ósmej klasy szkoły podstawowej, rozpoczęło działalność jako Liceum Ogólnokształcące w Grabowcu. 22 października 1973 roku Kuratorium Oświaty w Lublinie nadało szkole imię 8 Bydgoskiego Pułku Piechoty. Oficjalne uroczystości zorganizowano 19 stycznia 1974 roku, by uczcić jednocześnie święto pułku. Na uroczystość przybyli frontowi żołnierze, z Głównym Kwatermistrzem Wojska Polskiego generałem dywizji inż. Mieczysławem Obiedzińskim, przedstawiciele miasta Bydgoszczy i powiatu hrubieszowskiego.6 października 1974 roku miało miejsce wręczenie szkole sztandaru, zbiegło się ono z 30 rocznicą powstania 8 Bydgoskiego Pułku Piechoty. W latach 1973 –1983 liceum, obok szkoły podstawowej i przedszkola, wchodziło w skład Zbiorczej Szkoły Gminnej w Grabowcu. Funkcje gminnych dyrektorów pełnili wówczas: Tadeusz Sagadyn i Marian Hawryluk.

W okresie 1977 –1984 próbowano zmienić profil kształcenia i obok jednego oddziału liceum ogólnokształcącego drugi równoległy oddział funkcjonował jako liceum zawodowe o profilu rolniczym. Eksperyment nie zdał jednak egzaminu i ministerstwo musiało się z propozycji wycofać.

Od 1984 roku funkcjonowały dwa, równoległe oddziały liceum ogólnokształcącego; o profilu 5ogólnym i biologiczno-chemicznym, w 1996 roku utworzono trzeci oddział, o profilu ogólnym. Z inicjatywy dyrektora Józefa Pociennika, doszło w latach 1990 -1992 do rozbudowy internatu, do którego od tego czasu, przyjmowani są również chłopcy. W latach 1994 –1996 miała miejsce rozbudowa gmachu szkoły, finansowana w znacznym stopniu przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.18 stycznia 1997 roku nastąpiło uroczyste otwarcie nowej części budynku. Wśród zaproszonych gości, udział w uroczystości wzięli między innymi: wiceminister Edukacji Narodowej Kazimierz Dera, Kanclerz Kurii Zamojsko-Lubaczowskiej, pochodzący z Grabowca ks. prof. Franciszek Greniuk oraz Kurator Oświaty i Wychowania w Zamościu Marian Szostak. Na trzecim,

przeznaczonym dla liceum piętrze, urządzono pracownie: informatyczną z dostępem do Internetu, biologiczną, chemiczną i klasopracownię języka

niemieckiego. Szkoła posiada również inne klasopracownie: języka polskiego, języka angielskiego, historyczną, geograficzną, fizyczną, matematyczną a także siłownię i salę gimnastyczną. Od wielu lat prowadzona jest nauka języka rosyjskiego i niemieckiego, a od 1997 roku również języka angielskiego. Uczniowie szkoły biorą udział w olimpiadach i konkursach przedmiotowych,

min. z języka polskiego, historii, biologii, języka angielskiego oraz zawodach sportowych. W latach 2004-2006 w ramach współpracy Starostwa Zamojskiego z Urzędem Gminy Grabowiec wybudowano nowoczesną halę sportową. W dniu 13 października 2006 r. w przeddzień Święta Komisji Edukacji Narodowej, odbyła się uroczystość otwarcia nowej hali. W okresie pięćdziesięciu lat w szkole pracowało ponad stu nauczycieli,

a w latach 1955 –2011, mury szkoły opuściło 2662 absolwentów. Spośród nich wywodzi się wielu nauczycieli, księży, lekarzy, prawników, inżynierów i wojskowych. Od roku szkolnego 2009/2010 w ramach Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Grabowcu, obok liceum ogólnokształcącego, funkcjonuje zasadnicza szkoła zawodowa z oddziałem wielo-zawodowym. Mimo, że szkoła działa w środowisku wiejskim i często borykała się z różnymi trudnościami, zawsze spełniała swoje funkcje dydaktyczno-wychowawcze, ukończyło ją wielu wartościowych ludzi,których spotkać można na odpowiedzialnych stanowiskach w całej Polsce.


 

Wyświetleń: 133

ADRES:

Gminny Ośrodek Kultury w Grabowcu
Rynek 6
22-425 Grabowiec

tel: 84 651 22 38
NIP: 919 000 56 07

E-mail:

Formularz kontaktowy

GODZINY PRACY:

poniedziałek: 8:00 - 16:00
wtorek: 8:00 - 18:00
środa: 8:00 - 16:00
czwartek: 8:00 - 18:00
piątek: 8:00 - 16:00
sobota: 9:00 - 15:00 - sala rekreacyjna
niedziela: 14:00 - 17:00 - Izba Pamięci
*(w dni ustawowo wolne od pracy i pierwszą niedziele miesiąca Izba nieczynna)

*Studio nagrań dostępne jest w pozostałym czasie po wcześniejszej konsultacji.

*wynajem sali widowiskowej jest możliwy w pozostałym czasie po wcześniejszej konsultacji.

BIP

Materiały umieszczone na stronie posiadają prawa autorskie.
Kopiowanie bez zgody właściciela jest zabronione.

Autorami zdjęć z lotu ptaka są:
Kamil Pietnowski,
Tomasz Pedowski.