Rozmiar tekstu

Regulamin Porządkowy Izby Pamięci w Grabowcu

Regulamin ustala zasady pobytu zwiedzających w budynku Izby Pamięci

 1. Izba jest otwarta dla zwiedzających w następujących dniach i godzinach wtorek i czwartek godz. 9-12, niedziela godz. 15-18 (w dni ustawowo wolną od pracy i pierwszą niedziele miesiąca Izba nieczynna)
 2. Istnieje możliwość udostępnienia ekspozycji w innym niż ww. czasie kontakt: (tel. 84 6512238)
 3. Zwiedzanie Izby jest bezpłatne.
 4. Ryzyko wynikające z uszkodzenia lub utraty przedmiotów pozostawionych na terenie Izby Pamięci, ponosi wyłącznie korzystająca z niego osoba.
 5. W budynku Izby może znajdować się jednorazowo, maksymalnie 20-osobowa grupa zwiedzających.
 6. Dzieci do lat 8 zwiedzają ekspozycję pod opieką dorosłych.
 7. Fotografowanie i filmowanie ekspozycji jest dozwolone i bezpłatne, jeśli nie skutkuje uszkodzeniem lub zniszczeniem ekspozycji i nie narusza praw autorskich.
 8. Zabrania się wnoszenia na teren Izby materiałów i przedmiotów niebezpiecznych.
 9. Zwiedzający ponoszą odpowiedzialność za uszkodzenia mienia Izby.
 10. W Izbie obowiązuje zakaz wprowadzania i wnoszenia zwierząt (z wyłączeniem psa przewodnika).
 11. Zabrania się wstępu do Izby osobom nietrzeźwym lub zachowującym się w sposób, który zagraża bezpieczeństwu zwiedzających i zbiorów, zakłóca porządek zwiedzania, narusza ogólnie przyjęte normy zachowania w miejscach publicznych.
 12. Za zachowanie grup dzieci i młodzieży podczas zwiedzania odpowiadają opiekunowie.
 13. Podczas zwiedzania nie wolno spożywać żywności i napojów oraz rozmawiać przez telefon.
 14. Każda osoba korzystająca z Izby Pamięci wyraża zgodę na postanowienia niniejszego regulaminu i obowiązuje się do przestrzegania jego postanowień
 15. Skargi i wnioski przyjmuje dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Grabowcu.

W celu zapobieganiu rozprzestrzeniania się koronawirusa , wywołującego chorobę COVID-19 zwiedzający Izbę Pamięci w Grabowcu:

 1. Zobowiązany jest do posiadania własnych środków ochronnych zakrywających nos i usta. Ich nieposiadanie powoduje brak możliwości wejścia do obiektu.
 2. Zwiedzający wchodząc do obiektu jest zobowiązany do skorzystania z płynu dezynfekcyjnego do odkażania rąk, który znajduje się przy wejściu głównym Izby.
 3. Zwiedzający są zobowiązani zachować między sobą dystans co najmniej 1,5 metra,
 4. Podczas kichania i kaszlu należy dodatkowo zakrywać łokciem usta i nos.
 5. Eksponaty, gabloty nie mogą być dotykane przez zwiedzających.
Wyświetleń: 1612

ADRES:

Gminny Ośrodek Kultury w Grabowcu
Rynek 6
22-425 Grabowiec

tel: 84 651 22 38
NIP: 919 000 56 07

E-mail:

 

GODZINY PRACY:

poniedziałek: 8:00 - 16:00
wtorek: 8:00 - 16:00
środa: 8:00 - 16:00
czwartek: 8:00 - 16:00
piątek: 8:00 - 16:00
niedziela (pierwsza i trzecia) : 14:00 - 17:00
Izba Pamięci (w dni ustawowo wolne od pracy)

*Studio nagrań dostępne jest w pozostałym czasie po wcześniejszej konsultacji.

*wynajem sali widowiskowej jest możliwy w pozostałym czasie po wcześniejszej konsultacji.

BIP

Materiały umieszczone na stronie posiadają prawa autorskie.
Kopiowanie bez zgody właściciela jest zabronione.

Autorami zdjęć z lotu ptaka są:
Kamil Pietnowski,
Tomasz Pedowski.